Świetlica Środowiskowa Przystań w Tyliczu
  Plan pracy
 
PAŹDZIERNIK 2010                                                    

               Dary jesieni

Czytanie wiersza ,,Pani Jesień”. Spacer do lasu, omówienie charakterystycznych cech jesieni. Zbieranie materiału przyrodniczego: liści, kasztanów, jarzębiny…                                                                       • ,, Pani Jesień” – technika collage- użycie różnych rodzajów papieru i tkanin; rysowanie sylwetki ludzkiej, wprowadzenie pojęcia kolory kontrastujące; czynności; wycinanie, wydzieranie, naklejanie, rysowanie flamastrem, malowanie farbami plakatowymi. Zabawy na świeżym powietrzu.  
• Warzywa jako dary jesieni- małe formy teatralne na podst. wierszy W. Ścisłowskiego i St. Mrowińskiego. Zorganizowanie kącika przyrodniczego z wykorzystaniem zebranego materiału. Zabawy ruchowe: ,, Stary niedzwiedź”, ,, Wiewiórki w dziupli”. • ,, Jesień w muzyce” – słuchanie utworu Vivaldiego ,, Cztery pory roku – jesień”. Oglądanie reprodukcji obrazów słynnych impresjonistów, praca plastyczna metodą impresjonistyczną z wykorzystaniem farb inspirowana muzyką. •
* Zajęcia socjoterapeutyczne ,,Zaczarowany krąg" - integracja grupy, wzajemne poznawanie się, utrwalanie imion, eliminowanie przezwisk.                                                                                    Jan Paweł II - odwaga świętości
*
Oglądanie albumów, artykułów prasowych o papieżu Janie Pawle II. Wykonanie gazetki okolicznościowej o wielkim Polaku. Zabawy na placu zabaw.
* Tulipan dkla nauczyciela wykonany z kolorowego papieru techniką origami. Nauka tańca ,, Specnerin" wg Klanzy. * ,, Mój wymarzony nauczyciel" - określanie cechcharakteryzujących nauczyciela ( ułożenie postaci z puzzli, kolorowanie). Rozmowy z dziećmi nt. wzajemnych relacji między ludźmi. Zabawy relaksacyjne.
 * Głośne czytanie wierszy o Janie Pawle II. Świetlicowy konkurs wiedzy o Papieżu. ,, Papież i dzieci" - praca plastyczna. Gry i zabawy integracyjne. * Zajęcia socjoterapeutyczne ,, Zaczarowany krąg" - tworzenie zasad i norm grupowych spisanie kontraktu.
                              Polska złota jesień
* Czytanie wiersza ,,Na straganie" z podziałem na role. Zagadki o tematyce jesiennej. Spacer - obserwacje zmian zachodzacych w przyrodzie.
* Wykonanie rekwizytów do inscenizacji wiersza ,, Na straganie" - prace plastyczne z masy solnej. ,, Mój pierwszy zielnik" - zasuszamy zebrane na spacerze dary jesieni.
*,, Co nam daje las?" - rozmowa z dziećmi na temat darów lasu, w tym grzybów jadalnych i trujących, oglądanie grzybów w atlasie grzybów. Wyklejanka z wykorzystaniem plasteliny. Nauka piosenki ,, Idzie lasem pani Jesień".
* ,, Skarby jesieni" - użycie roślinnego materiału plastycznego - liscie, kasztany, żołędzie,jarzębina do tworzenia kompozycji w technice collage, zapoznanie z terminami mozaika, tonacja barw. Zabawy ruchowe na boisku sportowym.
* Zajęcia socjoterapeutyczne,, Zaczarowany krąg" - utrwalanie zasad pracy w grupie,- wspólna, oparta o realizację zasad praca grupy. Jacy jesteśmy na co dzień
* Praca z tekstem na podst. wiersza ,, Skarżypyta", przedstawienie sylwetki głównego bohatera, próba oceny. Koleżeństwo a przyjaźń - utrwalenie pojęć; czym jest koleżeństwo a na czym polega przyjaźń? Piosenki i zabawy z imionami.
* Rozmowa nt. ,, Co możemy zrobić aby w świetlicy było miło i przyjemnie?" - jesteśmy gospodarzami świetlicy. Cwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo - ruchową.
* ,, Mój przyjaciel" ( karykatura) - praca plastyczna węglem. Zabawa dydaktyczna ,, Autoportret" - dyskusja nad każda pracą, jaka jest ta osoba.
* Wspólne przypomnienie regulaminu i zasad obowiązujacych w świetlicy. Rozmowa nt. poszanowania sprzętu, gier.Porzadkowanie puzzli, układanek, gier. Zabawy ruchowe przy muzyce.
* Zajęcia socjoterapeutyczne ,, Zaczarowany krąg" - poznawanie samego siebie, budowanie pozytywnego obrazu siebie. Zabawy świetlicowe.                                       L ISTOPAD 2010                                  

 

Pamietajmy o tych, którzy odeszli

 • Jak należy zachować się w miejscach pamięci, na cmentarzach. Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza. Spacer na cmentarz – palenie zniczy na grobach bliskich.
 • Czytanie wierszy ,, Zaduszkowe płomyki”, ,, Płona znicze”.Wykonanie ilustracji do wierszy. Gry świetlicowe, układanki.
 • Wykonanie witraży zniczy z tektury i bibuły. Komputer i ja – sposoby komunikowania się z komputerem jako pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie – bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.
 • Lekcja przyjaźni – z przyjaciółmi łatwiej przetrwać smutki, mapa przyjażni, cechy najlepszego przyjaciela i jego portret. Gry i zabawy stolikowe.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne ,,ZACZAROWANY KRĄG” – poznawanie siebie i innych. Zabawa integracyjna ,, Zwierzaki”

 

 

Święto Niepodległości

 • Zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę, uświadomienie ważności tego święta i konievzności jego obchodów. Wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Słuchanie wierszy tematycznych oraz pieśni legionów ,, Legiony to…”, oglądanie ilustracji o tym święcie. Wypełnianie konturów orła plasteliną.
 • Poznanie symboli narodowych, słuchanie Hymnu Narodowego. Moja miejscowość częścią Polski, częścią Europy – praca plastyczna

 

 

Rodzina świetlicowa i moja własna

 • ,, Moje miejsce w rodzinie” – pogadanka. Swobodne wypowiedzi dzieci o ich rodzinach – wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny. Gry i zabawy integracyjne
 • Prezentowanie fotografii rodzinnych i opowiadanie o nich. Wykonywanie drzewa genealogicznego. Gry i zabawy stolikowe.
 • Praca rodziców i innych członków rodziny – wykonywane przez nich zawody techniczne. Jesienna olimpiada świetlicowa – konkurencje indywidualne i grupowe.
 • Rodzina najlepsza na niepogodę- krzyżówka tematyczna , drama dla pokazania czynności jakie wykonują razem członkowie rodziny. Przygotowanie prezentu dla członków rodziny – szyszkowy ludek / szyszki, papier kolorowy, plastelina/.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne ,, ZACZAROWANY  KRĄG” – jesteśmy podobni i różnimy się. Pantomima ,, Co lubię robić?”

 

Andrzejkowe wróżby

 • Poznanie zwyczajów i tradycji andrzejkowych – kultywowanie tradycji – swobodne wypowiedzi dzieci. Zajęci relaksacyjne - ,, atmosfera listopadowego popołudnia”. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Wykonanie dekoracji do Sali wróżb i na dyskotekę andrzejkową. ,, W blasku świecy” – szkic węglem. Spacer – obserwacja przyrody jesienią.
 • ,, Moje hobby” – wypowiedzi dzieci na temat własnych zainteresowań. Zabawa w kalambury – hasła związane z omawianym tematem. Gry i zabawy integracyjne.
 • Andrzejki w świetlicy – tańce, wróżby, konkursy.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne ,, ZACZAROWANY KRĄG” – jestem niepowtarzalny, wyjątkowy, różnię się od innych ludzi. Collage ,, Ręka”

 

                 LUTY 2011
 

    
         Bezpieczna zima

 
1 . Rozpoczęcie akcji ,,FERIE 2011". Zapoznanie dzieci z planem pracy. Bezpieczne ferie - pogadanka. Ustalenie zasad zachowania podczas zajęć.
,,Pędzlem malowane pejzaże zimowe" - głośne czytanie wierszy o zimie,zajęcia plastyczna z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.
Zabawy ruchowe: ,, Stary niedźwiedź", ,,Piłka parzy".

2. Las i jego mieszkańcy zimą( zaj. biblioteczne)
    - głośne czytanie opowiadania ,, Zimowe pogotowie"
    - zwierzeta i ptaki w zimowym lesie
    - rozpoznajemy tropy zwierząt na śniegu
    - zgaduj - zgadula o zimie
,, Ekosianko" - wykonanie zwierząt z siana - zajęcia techniczne.

3.Zawody narciarskie dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa Wyciągu Narciarskiego TYLICZ SKI.

4.Komputer moim przyjacielem- właściwe i rozsądne korzystanie z zasobów internetowych, umiejętność korzystania z programów multimedialnych.
Wyjazd na lodowisko do Krynicy - Zdroju.

5. Z epoki kamienia - konkurs rzeźb na śniegu ( lub plastelina i glina) stylizowanych na modele sprzed wieków.
Zabawy ruchowe na śniegu .

                 Rodzina jest najważniejsza

1. Słuchanie wiersza ,, Księga domu". Opowiadanie dzieci o swojej rodzinie i jej zwyczajach. Obowiązki dzieci w rodzinie - wdrażanie do umiejętności rozpoznawania cudzych uczuć oraz wyrażania własnych.
Zabawy integracyjne: ,, W czym jesteśmy podobni?", ,, Jacy jesteśmy?".
,, Moja rodzina" - praca plastyczna.

2. Dzień sztuki kulinarnej - wspólne przygotowanie i pieczenie słodkich gofrów z pomocą książki D.Próchniewicz ,, Nastolatki rządzą w kuchni".
,, Nowości...znakomitości..." - turniej gier planszowych.
Konkurencje sportowe na wesoło - biegi, skoki, zabawy z piłką.

3.,, Walentynki tuż, tuż..." - walentynkowe obyczaje - pogadanka.
Wykonywanie drobnych upominków walentynkowych.
Kulig i odnisko z pieczeniem kiełbasek.

4. Rozkosze łamania głowy - kalambury, zagadki, gry towarzyskie, zgaduj - zgadula.
Widokówka z ferii - konkurs literacko - plastyczny.

5. Wyjazd do kina 3D w Krynicy - Zdroju.

6. Udział w finale turnieju warcabowego i szachowego.

           Zima lubi dzieci.

1. ,, Zima w poezji i muzyce" - zajęcia animacyjno - czytelnicze, głośne czytanie wierszy  związanych z porą roku, oglądanie albumów malarskich.
Zabawy ruchowe na śniegu.

2.,,Świat przykryty poduchą śniegu" - pogadanka nt.skąd się bierze śnieg?.
Nauka piosenki ,, Pędzą sanie". Zabawy muzyczno - ruchowe.
Kolorowanki - wypełnianki, bingo, warcaby i inne gry stolikowe.

3. Sporty zimowe. Drama ,,Jak nie należy bawić się zimą?" - aktywizowanie wyobraźni i postawy twórczej.
Wycinanie i kolorowanie szablonów postaci dzieci uprawiających sporty zimowe.
Zabawa ruchowa ,, Na try, cztery..."

4. ,,Łańcuch tytułów"- zabawy z alfabetem polskim, układanki alfabetyczne i kalambury.
Spacer i zjeżdżanie z górki na ,, bele czym".

5. Dzień sztuki z fantazją - zimowe zabawy na śniegu - malowanie farbami i pastą do zębów.
Parada żartów - rywalizacja na najśmieszniejsze dowcipy.
Gry i zabawy integracyjne.

   J.Ch.Andersen - człowiek, który wyczarował najpiękniejsze bajki.

1. Zapoznanie dzieci z sylwetką pisarza. Czytanie bajek Andersena - rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
Wykonanie ilustracji do wybranej bajki.
Zabawy ruchowe.

2. Dzień sztuki z fantazją - pokaz mody u Królowej Śniegu - projektowanie strojów dla bajkowych bohaterów

3. Karnawałowe szaleństwa - projektowanie stroju na zabawę karnawłową. Dekorowanie sali na bal.
Dzień sztuki muzycznej - moja własna interpretacja znanych i lubianych utworów muzycznych czyli karaoke, zabawy z wykorzystaniem muzyki.

4. ,,Karnawałowe metamorfozy" - bal karnawałowy w świetlicy - wybór króla i królowej balu, konkurs na najciekawszy strój karnawałowy, tańce przy muzyce.

5.Baśniolandia J.Ch.Andersena - zabawa w teatr z wykorzystaniem dramy.
Inscenizowanie fragmentów wybranych baśni.
,,Sprawdź się" - konkurs wiedzy o J.Ch.Andersenie.

 

 

 

 

 

 

 

            <v:imagedata o:href="http://moje.glitery.pl/obrazki/330/19/Andrzejki-4538.jpg" src="file:///C:DOCUME~1BLUESKYUSTAWI~1Tempmsohtml1

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (8 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=