Świetlica Środowiskowa Przystań w Tyliczu
  Cele i zadania świetlicy
 
  Ideą świetlicy środowiskowej jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych.Nadrzędnym aspektem pracy świetlicy będzie aktywne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, umiejętnośći orientacji w otaczajacej rzeczywistości oraz pobudzanie postawy twórczego reagowania na zachodzące w niej zmiany. Istotne jest również udzielanie pomocy dzieciom z rodzin niewydolnych wychowczawczo. Ważną dziedziną pracy świetlicy jest współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 Cele ogólne pracy świetlicy
1. Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka.
2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i patriotycznych.
3. Kształtowanie postaw społeczeństwa informatycznego.
4. Rozbudzanie świadomości przynależności do srodowiska lokalnego.

  Cele szczegółowe:
1. Udział w różnych formach zajęć rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania :
- zajęcia artystyczne: plastyczne, teatralne, informatyczne
- zajęcia rozwijajace sprawnośćruchową : zajęcia sportowe, wycieczki
- konsultacje dla dzieci z trudnościami w nauce
- trening twórczego myślenia
- zajęcia komuterowe
- udział w różnych formach prezentacji kultury i sztuki

2. Kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym:
- poznawanie ciekawych ludzi i miejsc związanych z naszą miejscowością
- spacery i wycieczki po najbliższej okolicy
- integracja ze środowiskiem poprzez organizację różnych imprez
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (6 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=